Bc. Lucie Šafránková

Oficiální stránky poslankyně Lucie Šafránkové

Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

na základě čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jmenoval správce osobních údajů

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
IČ: 041 34 940, se sídlem Rytířská 410/6, 110 00 Praha 1 – Staré Město,

pověřence pro ochranu osobních údajů, na základě povinnosti vyplývající pro správce z čl. 37 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů – pana JUDr. Petra Přikryla, Poděbradovo nám. 8a, 79601 Prostějov
Telefonní kontakt: +420 582 342 949
E-mailový kontakt: akprikryl@seznam.cz