Cesta z energetické chudoby

24.01.2022

Poslankyně a poslanci hnutí SPD proto před nedávnem v Poslanecké sněmovně podpořili navrhované změny v podobě současného nastavení příspěvku na bydlení, které tuto sociální dávku mírně zvyšují. To ovšem neznamená, že tyto změny považujeme za vhodnou – a už vůbec ne za komplexní, úplnou či konečnou formu pomoci občanům, rodinám a domácnostem postižených stále rychleji rostoucími cenami energií – a tím i celkových nákladů na bydlení.

Fronta na dávky není řešením

Vláda ve svém návrhu postupovala onou příslovečnou cestou nejmenšího odporu, když občany, kterým enormně stoupnou náklady na bydlení, v podstatě posílá na úřad práce do (pomyslné i skutečné) fronty se žádostí o příspěvek na bydlení s tím, že možná půjde o žádost úspěšnou – ale v mnoha případech pravděpodobně nejspíše nikoli, protože vláda sice navrhuje mírné zvýšení příspěvku na bydlení, ale parametry pro nárok na něj, tedy poměr faktických nákladů na bydlení k celkovým příjmům domácnosti, se přitom nemění.

Ztížený, ba až nemožný, přístup k tomuto příspěvku tak mají pracující občané vůči těm nepracujícím (čímž nemám na mysli seniory a zdravotně postižené). Stejně obtížný přístup k tomuto příspěvku pak mají i nadále občané žijící ve vlastních nemovitostech, ve vlastních bytech či domech, zejména pak na venkově.

Velkým problémem je i enormní administrativní náročnost průběhu vyřizování žádosti o příspěvek na bydlení, obsahová i časová. A také skutečnost, že dle odborné studie nedávno zveřejněné na serveru Seznam.zprávy, mnoho osob, které by na tento příspěvek měli právní nárok, o jeho existenci ani nevědí. Tato studie odhaduje, že se jedná až o dvě třetiny občanů s tímto nárokem, tedy zhruba o 300 tisíc osob, zejména pak seniorů.

Jednejme systémově…

A propos, co se týče seniorů, systémovým řešením, namísto jejich odkazování na ponižující a složitou proceduru žádostí o sociální dávky, růstu cen (nejen) energií ve vztahu k této skupině našich spoluobčanů by bylo zavedení minimálního starobního důchodu zhruba ve výši aktuální minimální mzdy, což je dlouhodobý návrh hnutí SPD.

Jediným smysluplným a efektivním střednědobým a dlouhodobým řešením této postupující tzv. energetické chudoby je pak odstranění jejích skutečných příčin. A těmi jsou naše účast v Jednotném energetickém trhu Evropské unii, participace na nesmyslném spekulativním systému obchodování s tzv. emisními povolenkami a souhlas předchozí, ale dle všeho i současné, české vlády se šíleným plánem snižování emisí a likvidace tradičních energetických zdrojů zvaným Green Deal. A následující rychlá obnova české energetické suverenity, soběstačnosti a bezpečnosti.

…a pomáhejme adresně a efektivně

Odpovědnost za současné vysoké ceny energetických komodit má tedy jednoznačně vláda. Vláda jako státní orgán a instituce státu. Proto by měl také stát okamžitě snížit regulované složky cen elektřiny a plynu a rovněž by měl jednoduchým a jasným způsobem pomoci občanům, kteří jsou nyní růstem těchto cen postiženi nejvíce.

Například tak, že v plné výši uhradí doplatky za dodávky energií těm občanům, domácnostem a firmám, kteří o to požádají, jejichž dodavatelé energií ze dne na den ukončily činnost a oni tak museli za extrémně nevýhodných podmínek přejít k tzv. dodavateli poslední instance.

Zániky těchto dodavatelů, kterým stát vydal licence a to, že nedodrželi platné smlouvy s občany je tedy vina a odpovědnost státu a ten by měl napravit škody z toho plynoucí. A možné jsou i obdobné kroky vůči domácnostem a firmám, které budou extrémně finančně zasaženy při nejbližším meziročním vyúčtování dodávek energií.

Úpravy v přístupu k příspěvku na bydlení jsou pouze prvním krokem v oblasti nápravy škod, které byly v oblasti energetiky a cen energií napáchány – a hnutí SPD je samozřejmě podpoří. Ale nesmí být v tomto ohledu krokem jediným a už vůbec ne krokem posledním.